Verduurzaming van transport vereist ketensamenwerking

Share:

LinkedIn

Nog maar weinig verladers beschikken over eigen transportmiddelenals gevolg van de focus op hun kernactiviteiten en het uitbesteden van het transport. Degenen die nog beschikken over hun eigen transportvloot, hebben volledige controle over de verduurzaming ervan en worden in staat geacht om de uitdaging van bijvoorbeeld de brandstoftransitie aan te gaan.

Echter, de meeste verladers zijn voor hun verduurzaming van het transport afhankelijk van hun logistiek dienstverleners. Hoe moet je dan acteren als verladende partij, die wordt geconfronteerd met de klimaatakkoorden, veranderende wet- en regelgeving en/of met bedrijfs- en persoonlijke doelstellingen op het gebied van verduurzaming? Hoe ga je om met toenemende klanteisen op dit gebied? Hoe past dit binnen je huidige inkoopgedrag en de huidige samenwerking met je leveranciers van transportdiensten?

Ambitie

Als je ambitieniveau om je carbon footprint te verbeteren laag is en je hierop in de nabije jaren geen veranderingen verwacht, dan hoef je alleen maar te voldoen aan de wetgeving. Je transportleveranciers moeten dit ook. Dan kun je hier stoppen met lezen van dit artikel. Echter, we zouden van alle bedrijven, ook binnen het MKB, een zekere ambitie mogen verwachten op het gebied van verduurzaming, ook al zijn er wellicht nog geen concrete doelstellingen. Duurzaamheid is een blijvend punt van aandacht en verbeteracties op dit gebied zijn noodzakelijk.

Als je als verlader ambities en/of doelstellingen hebt op het gebied van verduurzaming, dan moet je dit kunnen omzetten naar concrete acties. Als eerste stap kun je een evaluatie maken van het huidige niveau van samenwerking met je leveranciers van transportdiensten en de manier waarop je met ze omgaat op het gebied van logistieke inkoop.  Heb je primair ingezet op (korte termijn) kostenreductie en transport altijd behandeld als een commodity? Verwacht dan niet te veel van je leverancier(s), tenzij je de kloof erkend tussen je ambitieniveau en de huidige manier van werken. Dan wordt het tijd om de toekomst anders in te gaan.

Leveranciersbasis

Als je je carbon footprint met de hulp van je leveranciers moet verbeteren, dan moet je het gat dichten tussen je ambitieniveau en volwassenheid op het gebied van verduurzaming en een goede evaluatie opstellen van je huidige leveranciersbasis.  In hoeverre heb je de juiste leveranciers om mee te ontwikkelen en door te groeien? Je zou tot de conclusie kunnen komen, dat een deel van de leveranciers in de toekomst moet worden omgezet.

Hieruit kun je je actieplan verder ontwikkelen, gedifferentieerd naar het type transport en op het niveau van individuele leveranciers. Een “one size fits all”-benadering zal niet werken. Het vereist een ander type klant – leveranciersrelatie, goed afgestemd met logistieke inkoop. Afhankelijk van de doelstellingen en het voorziene volwassenheidsniveau, kunnen ook te kiezen verbetermaatregelen anders zijn.

Je zult ervaren, dat hoe hoger je ambitieniveau is, des te hoger de eisen aan ketensamenwerking met je leveranciers zijn.

Hoe nu verder?

Heb je een duidelijke ambitie om je carbon footprint in transport te verbeteren, maar weet je niet hoe je dit moet aanpakken met je logistieke dienstverleners? Neem dan deel aan onze volgende trainingscyclus Sustainable Logistics Procurement.

De training bestaat uit een groepsessie, waarbij je wordt geïnformeerd over verschillende ontwikkelingen rondom duurzame logistieke inkoop. Daarna, gebaseerd op onze duurzame logistieke inkoop survey, positioneren we jouw bedrijf en stellen in een individuele sessie samen met jou een actieplan op voor de komende maanden. Vervolgens gaan we samen met jou de discussie aan met één of twee van je dienstverleners, op de wijze waarop ze verder kunnen verduurzamen. Onze volgende trainingscyclus start eind mei.

Wil je meer meten? Neem dan contact met ons op via LinkedIn of info@sustainingsupplychains.com. We staan klaar om jou verder te helpen.

Nieuwste publicaties

Ben je klaar om je winkels in zero emissie zones te beleveren vanaf 2025?

Sta je al klaar om over duurzaamheid te rapporteren?

Verduurzaming van transport vereist ketensamenwerking